ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Συγγραφέας: Γούνης Νικόλαος
Τίτλος: Πειραματική Διερεύνηση του Συντελεστή Τριβής με Αυτοελεγχόμενο σύστημα Μέτρησης-Ρύθμισης Παραμέτρων Πειραματική Διερεύνηση του Συντελεστή Τριβής με Αυτοελεγχόμενο σύστημα Μέτρησης-Ρύθμισης Παραμέτρων
Περίληψη: Στόχος της εργασίας αυτής είναι η ταυτόχρονη μέτρηση των συντελεστών τριβής ολίσθησης και κύλισης στην περιοχή της ημιυγρής τριβής – ελαστοϋδροδυναμικής λίπανσης σε περιπτώσεις γραμμικής επαφής.
Για να είναι δυνατή η σύγκριση, με τις εμπειρικές σχέσεις που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα, με σημαντική στατιστική βαρύτητα κρίθηκε απαραίτητη η συλλογή μεγάλου αριθμού μετρήσεων που οδήγησε στην κατασκευή ενός αυτοματοποιημένου (κατά το μεγαλύτερο ποσοστό) δοκιμαστηρίου.
Το δοκιμαστήριο αυτό, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών μέτρησης που βασίζονται στην τεχνολογία των μικροϋπολογιστών, παρέχει τη δυνατότητα για ακριβή, ταυτόχρονη μέτρηση των σημαντικότερων παραμέτρων της τριβής. Επιπλέον, με τη χρήση τεχνικών ψηφιακής ολοκλήρωσης είναι δυνατή η μέτρηση και των πιο μικρών ποσοτήτων των παραμέτρων αυτών με παραδεκτή ακρίβεια.
Ειδικότερα επετεύχθη :
· Η μέτρηση του συντελεστή ολίσθησης και κύλισης.
· Η δυνατότητα μέτρησης στη γραμμική και σημειακή επαφή
· Η ανεξάρτητη μεταβολή του εύρους και των διευθύνσεων των περιφερειακών ταχυτήτων των περιστρεφομένων δίσκων.
· Η δυνατότητα χρήσης δίσκων διαφορετικής γεωμετρίας.
Προτείνεται μία σχέση υπολογισμού του συντελεστή τριβής ολίσθησης που βασίζεται σε 6000 μετρήσεις.

 

 

© 2019