ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Συγγραφέας: Σίσκος Δημήτριος
Τίτλος: Οργάνωση και σχεδίαση συστήματος μετα-επεξεργασίας δεδομένων επίλυσης κατασκευών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
Περίληψη: Αναπόσπαστο τμήμα της προσομοίωση μίας μηχανολογικής κατασκευής στον Η/Υ με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων, είναι η μετά-επεξεργασία των αποτελεσμάτων της επίλυσης. Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος μετά-επεξεργασίας που να είναι ικανό να καλύψει τις αυξημένες απαιτήσεις των σύγχρονων μοντέλων ανάλυσης. Στη διατριβή αυτή, μελετώνται οι διαδικασίες μετά-επεξεργασίας που εφαρμόζονται στο βιομηχανικό χώρο. Εντοπίζονται έτσι τα προβλήματα και τα χαρακτηριστικά των τωρινών μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων, όπως το μέγεθος και το πλήθος των αρχείων αποτελεσμάτων. Εξετάζονται τρόποι για τον εμπλουτισμό των πληροφοριών που έχει στη διάθεση του ο μηχανικός, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες υπολογισμών και εποπτικής παράστασης των αποτελεσμάτων. Ακόμα προτείνονται πρωτότυπες ιδέες για την επιτάχυνση των διαδικασιών με τη χρήση των πληροφοριών των αρχείων εισόδου του επιλυτή, και αυτοματοποίησης αυτών με δημιουργία βιβλιοθήκης σεναρίων για την κάθε ανάλυση. Ακολουθεί η εξέταση των σύγχρονων τεχνολογιών γραφικών και ο τρόπος εφαρμογή τους ώστε να επιταχυνθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του μοντέλου. Τέλος, το σύστημα που προτείνεται, προσφέρει δυνατότητες σύγκρισης των αποτελεσμάτων διαφορετικών μοντέλων καθώς και τρόπους συσχέτισής τους με τα πειραματικά δεδομένα, κάτι που οδηγεί στην ακριβέστερη και ταχύτερη αξιολόγηση της συμπεριφοράς της κατασκευής

 

 

© 2019