ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Συγγραφέας: Ζαφειρόπουλος Δημήτριος
Τίτλος: Μεθοδολογίες οργάνωσης και βελτιστοποίησης μοντελοποίησης μηχανολογικών κατασκευών κατά τη δομική ανάλυσή τους με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων
Περίληψη: Στόχος της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση της εφαρμογής της μορφοποίησης, όπως αυτή είναι γνωστή από τον χώρο των γραφικών των υπολογιστών, σε μοντέλα μηχανολογικών κατασκευών που είναι δομημένα με πεπερασμένα στοιχεία. Αυτή η ιδέα προέκυψε από την ανάγκη των αναλυτών μηχανικών για ένα εργαλείο που θα τους επιτρέψει να εφαρμόζουν τροποποιήσεις απευθείας πάνω στο πλέγμα των πεπερασμένων στοιχείων, με σκοπό τη βελτίωση της γεωμετρίας των μοντέλων τους, ελαχιστοποιώντας έτσι την αναγκαιότητα χρήσης σχεδιαστικών δεδομένων. Βασισμένες σε αυτό το πλαίσιο εργασίας εφαρμόστηκαν και εξελίχθηκαν οι πιο γνωστές μεθοδολογίες μορφοποίησης, ενώ συγχρόνως αντιμετωπίστηκαν τα σημαντικότερα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα αυτής. Έμφαση δόθηκε στη μορφοποίηση περίπλοκων κατασκευών, όπως τα αμαξώματα οχημάτων. Σε αυτά δόθηκαν λύσεις που εξασφαλίζουν την επαναχρησιμοποίηση της διαδικασίας, καθώς, και την εκμετάλλευση των παραμετρικών δυνατοτήτων της, ενώ επιτεύχθει η συνεργασία με συστήματα βελτιστοποίησης. Τέλος, σημαντικό μέρος της διατριβής αφιερώθηκε στην ανάπτυξη μιας αυτόματης μεθόδου βελτίωσης και διόρθωσης της ποιότητας του μορφοποιημένου πλέγματος. Αυτό το στάδιο είναι απαραίτητο για τη δημιουργία καλών και επιλύσιμων μοντέλων, ενώ αναγκαία προϋπόθεση αυτού είναι η αναγνώριση και διατήρηση των βασικών χαρακτηριστικών του μοντέλου. Η χρήση της μορφοποίησης σαν ένα εργαλείο τροποποίησης, ενταγμένο σε ένα σύστημα προ-επεξεργασίας, μπορεί να μειώσει τον χρόνο βελτιστοποίησης των εικονικών πρωτοτύπων και να επιταχύνει σημαντικά τον κύκλο εξέλιξης μιας κατασκευής

 

 

© 2019