ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Όνομα: Αθανάσιος Μιχαηλίδης
Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου
Τηλέφωνο: +30 2310 996073 e-mail: amih@auth.gr
     
Ημ. Γέννησης: 14 Φεβρ. 1955, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
     
Σπουδές: Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 1961-1967
  Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης 1967-1973
  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1973-1978
  Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  1984
Επαγγελματική Καθηγητής   από 2010
Εμπειρία: Διευθυντής Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού   από 2007
  Αναπληρωτής Καθηγητής 2004-2010
  Επίκουρος Καθηγητής 1999-2004
  Λέκτορας 1987-1999
  Επιστημονικός Συνεργάτης 1979-1984
     
Επιστημονικά Στοιχεία Μηχανών
Ενδιαφέροντα: Οδοντωτοί τροχοί Συστήματα Μετάδοσης Ισχύος  
Τριβολογία και Θερμο-Ελαστοϋδροδυναμική λίπανση
Automotive Engineering
     
Συμμετοχές: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος  
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών
Verein Deutscher Ingenieure (VDI)
Society of Automotive Engineers (SAE)
  Ιδρυτικό μέλος της Balkan Tribological Association  
  Ιδρυτικό μέλος του Balkan Association of Power Transmissions  
Διάφορα: Κριτής έγκριτων επιστημονικών περιοδικών (Wear, International Journal for Computer-Aided Engineering and Software, Proc Inst of Mech Eng, Part B, Journal of Engineering Manufacture, Mechanics Based Design of Structures and Machines, Int. J. of Automation and Control, Recent Patents in Mechanical Engineering, Int. J. of Powertrains)
  Πρόεδρος του Balkan Association of Power Transmissions 2006-2009
  Αντιπρόεδρος του Balkan Association of Power Transmissions 2009-2012
     
Δημοσιευμένο Έργο: Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων  

 

 

© 2020