ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Όνομα: Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης
Λέκτορας
Τηλ.: +30 2310 996035 e-mail: pan@auth.gr
     
Ημ. Γέννησης: 21 Αυγούστου 1955 Θεσσαλονίκη  
     
Σπουδές: Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης 1961-1966
2ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 1967-1972
  Τμήμα Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1973-1978
  Διδακτορικό στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2003
Επαγγελματική Λέκτορας  από 2004
Εμπειρία: Επιστημονικός Συνεργάτης 1982-2004
     
Επιστημονικά Στοιχεία Μηχανών
Ενδιαφέροντα: Τριβολογία και Θερμο-ελαστουδροδυναμική λίπανση  
  Υπολογιστικές Μέθοδοι, Πεπερασμένα Στοιχεία  
 
Συμμετοχές: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
  Σύλλογος Μηχανολόγων Μηχανικών  
  Ιδρυτικό μέλος της Balkan Tribological Association  
     
Δημοσιευμένο Έργο: Άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων  

 

 

© 2020