ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΕΡΕΥΝΑ

 

Μηχανοηλεκτρονική και μη καταστροφικές μέθοδοι μέτρησης

 

Αναπτύσσονται πλήθος διατάξεων μέτρησης και ρύθμισης με Η/Υ, PLC ή Η/Υ. Μία πολύ ενδιαφέρουσα εφαρμογή αποτελεί η ανάπτυξη και κατασκευή συστήματος για τη διερεύνηση της διαστρωμάτωσης, των υλικών και των χρωμάτων τοιχογραφιών και άλλων έργων τέχνης με συνδυασμό τεχνολογίας υπερήχων και φασματοσκοπίας.

 

 

© 2020