ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

 

Παρακαλείστε να πατάτε shift + reload στον περιηγήτη σας ώστε να εμφανίζεται η τελευταία ενημέρωση της σελίδας.

 

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ορίστηκε το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως

"Εκπαιδευτικός Φορέας για την ειδική επιμόρφωση – κατάρτιση των ελεγκτών των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP)"

Από την 24 Φεβρουαρίου 2014 έχει πιστοποιηθεί από την TÜV Austria Hellas σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 (Αρ. πιστ. 010140087)

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ATP) διάρκειας 12 ωρών.

 

Για το 2021 προγραμματίζονται οι εξής επαναληπτικές επιμορφώσεις ελεγκτών ADR-ATP Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ:

 

Οι επιμορφώσεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά.

 

Α' Περίοδος
Τετάρτη 10.03.2021 - Πέμπτη 11.03.2021 - Παρασκευή 12.03.2021

 

Β' Περίοδος
Τρίτη 08.06.2021 - Τετάρτη 09.06.2021 - Πέμπτη 10.06.2021

 

Γ' Περίοδος
Τετάρτη 15.09.2021 - Πέμπτη 16.09.2021 - Παρασκευή 17.09.2021

 

Δ' Περίοδος
Τετάρτη 24.11.2021 - Πέμπτη 25.11.2021 - Παρασκευή 26.11.2021

 

Δυνατότητα επιδότησης επιμόρφωσης

Από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06% έτους 2021, δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της επιμόρφωσης.

Σχετικές πληροφορίες έχουν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 1974, 14 Μαΐου 2021.

 

Πληροφορίες για τις εξετάσεις δίδονται από το Εργαστήριο Οχημάτων του ΕΜΠ.

 

Προηγούμενες διοργανώσεις


Σχετικές αποφάσεις: ΑΔΑ 6ΓΧΛ465ΧΘΞ-2Κ7, 13789/986/12-4-2013, οικ/Γ4/29797/3376/27-4-2016 και Φ.Ε.Κ. 336/31-12-2002

Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008

 

© 2021