ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

 

Παρακαλείστε να πατάτε shift + reload στον περιηγήτη σας ώστε να εμφανίζεται η τελευταία ενημέρωση της σελίδας.

 

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ορίστηκε το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως

"Εκπαιδευτικός Φορέας για την ειδική επιμόρφωση – κατάρτιση των ελεγκτών των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP)"

Από την 24 Φεβρουαρίου 2014 έχει πιστοποιηθεί από την TÜV Austria Hellas σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 (Αρ. πιστ. 010140087)

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ATP) διάρκειας 12 ωρών.

 

Για το 2021 προγραμματίζονται οι εξής επαναληπτικές επιμορφώσεις ελεγκτών ADR-ATP Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ:

 

Οι επιμορφώσεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά.

 

Α' Περίοδος
Τετάρτη 10.03.2021 - Πέμπτη 11.03.2021 - Παρασκευή 12.03.2021

 

Β' Περίοδος
Τετάρτη 02.06.2021 - Πέμπτη 03.06.2021 - Παρασκευή 04.06.2021

 

Γ' Περίοδος
Τετάρτη 15.09.2021 - Πέμπτη 03.09.2021 - Παρασκευή 17.09.2021

 

Δ' Περίοδος
Τετάρτη 24.11.2021 - Πέμπτη 25.11.2021 - Παρασκευή 26.11.2021

 

Δυνατότητα επιδότησης επιμόρφωσης

Από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%), δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης της επιμόρφωσης προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Φορέων του Δημοσίου που είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και υπάγεται έστω και σε ένα κλάδο του ΟΑΕΔ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι (α) η καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς 0.24% για το 2020 και (β) η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της παρούσης.
Αναλυτικές πληροφορίες.

 

 

Πληροφορίες για τις εξετάσεις δίνονται στην διεύθυνση:

http://vlab.mech.ntua.gr/

 

Προηγούμενες διοργανώσεις


Σχετικές αποφάσεις: ΑΔΑ 6ΓΧΛ465ΧΘΞ-2Κ7, 13789/986/12-4-2013, οικ/Γ4/29797/3376/27-4-2016 και Φ.Ε.Κ. 336/31-12-2002

Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008

 

© 2021