ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

 

Ο "Εκπαιδευτικός Φορέας για την ειδική επιμόρφωση – κατάρτιση των ελεγκτών των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ATP)" του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τις παρακάτω επιμορφώσεις.

 

2013

1. Περιοδική επιμόρφωση20.04.2013Θεσσαλονίκη
2. Περιοδική επιμόρφωση27.04.2013Αθήνα
3. Αρχική επιμόρφωση 20.05 – 25.05.2013Θεσσαλονίκη
4. Αρχική επιμόρφωση 10.07 – 15.07.2013Αθήνα
5. Αρχική επιμόρφωση 30.09 – 05.10.2013Θεσσαλονίκη
6. Περιοδική επιμόρφωση14.10.2013Αθήνα
7. Περιοδική επιμόρφωση10.12.2013Αθήνα
8. Περιοδική επιμόρφωση11.12.2013Θεσσαλονίκη

 

2014

1. Αρχική επιμόρφωση31.03 – 05.04.2014Αθήνα
2. Αρχική επιμόρφωση24.11 – 29.11.2014Θεσσαλονίκη

 

2015

1. Περιοδική επιμόρφωση21.03.2015 Θεσσαλονίκη
2. Περιοδική επιμόρφωση28.03.2015 Αθήνα
3. Περιοδική επιμόρφωση06.06.2015 Θεσσαλονίκη
4. Περιοδική επιμόρφωση13.06.2015 Αθήνα
5. Αρχική επιμόρφωση 15.06 – 20.06.2015Αθήνα
6. Περιοδική επιμόρφωση19.09.2015 Θεσσαλονίκη
7. Περιοδική επιμόρφωση26.09.2015 Αθήνα
8. Αρχική επιμόρφωση 07.12 - 12.12.2015Θεσσαλονίκη
9. Περιοδική επιμόρφωση12.12.2015 Θεσσαλονίκη

 

2016

1. Περιοδική επιμόρφωση26.03.2016 Θεσσαλονίκη
2. Αρχική επιμόρφωση 19.09 - 24.09.2016Θεσσαλονίκη
3. Περιοδική επιμόρφωση24.05 - 25.09.2016Θεσσαλονίκη
4. Αρχική επιμόρφωση 05.12 - 10.12.2016Θεσσαλονίκη

 

2017

1. Περιοδική επιμόρφωση10.02 - 11.02.2017Θεσσαλονίκη
2. Αρχική επιμόρφωση 29.05 - 03.06.2017Θεσσαλονίκη
3. Περιοδική επιμόρφωση15.09 - 16.09.2017Αθήνα
4. Περιοδική επιμόρφωση14.10 - 15.10.2017Ηράκλειο
5. Περιοδική επιμόρφωση10.11 - 11.11.2017Αθήνα

 

2018

1. Περιοδική επιμόρφωση17.03 - 18.03.2018Αθήνα
2. Αρχική επιμόρφωση 29.05 - 01.06.2018Θεσσαλονίκη
04.06 - 05.06.2018
3. Περιοδική επιμόρφωση09.06 - 10.06.2018Αθήνα
4. Περιοδική επιμόρφωση14.09 - 15.09-2018Θεσσαλονίκη
5. Περιοδική επιμόρφωση30.11 - 01.12.2018Θεσσαλονίκη

 

2019

1. Περιοδική επιμόρφωση15.02 - 16.02.2019Θεσσαλονίκη
2. Περιοδική επιμόρφωση16.03 - 17.03.2019Αθήνα
3. Περιοδική επιμόρφωση24.05 - 25.05.2019Θεσσαλονίκη
4. Αρχική επιμόρφωση 27.05 - 01.06.2019Θεσσαλονίκη
5. Περιοδική επιμόρφωση27.09 - 28.09.2019Αθήνα
6. Περιοδική επιμόρφωση29.11 - 30.11.2019Αθήνα

 

2020

1. Περιοδική επιμόρφωση06.03 - 07.03.2020Θεσσαλονίκη
2. Αρχική επιμόρφωση 09.03 - 11.03.2020Θεσσαλονίκη
11.06 - 13.06.2020
3. Περιοδική επιμόρφωση19.06 - 20.06.2020Θεσσαλονίκη

 

© 2021