ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού (ΕΣΜΜΣ) ανήκει στον Κατασκευαστικό Τομέα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το Εργαστήριο δημιουργήθηκε το 1973 αρχικά ως Έδρα Στοιχείων Μηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με διευθυντή τον καθηγητή Ροβέρτο-Γεράσιμο Γραικούση μέχρι το
2002 (Φ.Ε.Κ. 336/31-12-2002) οπότε πήρε την τελική του μορφή.

Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού παρέχει υψηλού επιπέδου επιστημονικές γνώσεις στους φοιτητές του, ενώ συγχρόνως δραστηριοποιείται ερευνητικά και προάγει τη συνεργασία με επιχειρήσεις μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Α. Π. Θ. για την επίλυση προβλημάτων στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Στοιχεία Μηχανών

  • Κατασκευαστική Ανάλυση και Σύνθεση Μηχανών

  • Μηχανολογικός Σχεδιασμός

  • Τεχνική Λίπανσης και Τριβολογίας

  • Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές

  • Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα

  • CΑD/CΑΕ

  • Μέθοδοι Υπολογισμού Κατασκευών

  • Τεχνική και Πειραματική Αντοχή Υλικών

Διευθυντές του Εργαστηρίου διετέλεσαν οι καθηγητές

Από το 2007 ως το 2020, Διευθυντής του Εργαστηρίου ήταν ο καθ. Αθανάσιος Μιχαηλίδης. Απο το 2020 Διευθυντής ανέλαβε ο καθ. Γεώργιος Σαββαΐδης.

 

 

© 2021