ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διευθυντής Καθ. Αθανάσιος Μιχαηλίδης / e-mail:
amih@auth.gr

Εγνατίας και 3ης Σεπτεμβρίου
Πολυτεχνική Σχολή, Κτήριο Δ, 8ος όροφος
546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.:
(+30) 2310 996007
Fax: (+30) 2310 996037
e-mail: lmemd@meng.auth.gr


© 2020