ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

 

Γάτσιος Στ. Διερεύνηση της φυσικής προσρόφησης των λιπαντικών σε συνθήκες ημιυγρής τριβής που οδηγούν σε άρπαγμα, 2020.
Περίληψη
Καράτσης Ευ. Ανάλυση στοιχείων τομογραφίας και μοντελοποίηση ανθρωπίνου σώματος, 2018.
Περίληψη
Αθανασόπουλος Εμ. Διερεύνηση της ρεολογίας λιπαντικών σε συνθήκες Ελαστοϋδροδυναμικής λίπανσης και εφαρμογή στον υπολογισμό του βαθμού απόδοσης των κυκλοειδών μειωτήρων, 2017.
Περίληψη
Πίτατζης Ν. Μηχανική συμπεριφορά και διάρκεια ζωής κατασκευαστικών στοιχείων σε πολυαξονική κόπωση, 2015.
Περίληψη
Μαλικουτσάκης Μ. Πειραματική και θεωρητική διευρεύνηση και ανάπτυξη αναλυτικού μοντέλου προσδιορισμού διάρκειας ζωής συγκολλητών κατασκευών σε κόπωση, 2014.
Περίληψη
Σαχανάς Χρ. Διερεύνηση τριβολογικής συμπεριφοράς επιφανειών με μακροτραχύτητα (μικροδομή) που λειτουργούν υπό συνθήκες ελαστοϋδροδυναμικής λίπανσης, 2013.
Περίληψη
Αγουρίδας Κ. Πλήρης τρισδιάστατη προσομοίωση ελαστοϋδροδυναμικής λίπανσης σωμάτων γενικής γεωμετρίας σε ιδιαίτερες καταστάσεις κίνησης, 2013.
Περίληψη
Νεραντζής Ι. Σχεδιασμός, ανάλυση και πειραματική διερεύνηση διαφορικού οχημάτων με καθοριζόμενη κατανομή ροπής, 2011.
Περίληψη
Καραογλανίδης Γ. Αρχικός σχεδιασμός οχημάτων με κριτήριο την ευστάθεια, 2010.
Περίληψη
Χαλκίδης Ι. Σχεδιασμός συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων σχεδίασης και προ-επεξεργασίας μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων για περιβάλλον πολλών χρηστών , 2007.
Περίληψη
Σίσκος Δ. Οργάνωση και σχεδίαση συστήματος μετα-επεξεργασίας δεδομένων επίλυσης κατασκευών με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. 2007.
Περίληψη
Γιαννακίδης Μ. Δομή και χαρακτηριστικά ενός γενικής χρήσης προ-επεξεργαστή πεπερασμέων στοιχείων, για τη δημιουργία ολοκληρωμένων και επαναχρησιμοποιήσιμων μοντέλων κατά την ανάλυση μηχανολογικών κατασκευών, 2007.
Περίληψη
Ζαφειρόπουλος Δ. Μεθοδολογίες οργάνωσης και βελτιστοποίησης μοντελοποίησης μηχανολογικών κατασκευών κατά τη δομική ανάλυσή τους με τη μέθοδο των πεπερασμένων, 2007.
Περίληψη
Νικολαΐδης Γ. Μεθοδολογίες οργάνωσης και βελτιστοποίησης μοντελοποίησης μηχανολογικών κατασκευών κατά τη δομική ανάλυσή τους με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, 2007.
Περίληψη
Δριβάκος Ν. Διερεύνηση ρεολογικών παραμέτρων υγρών λιπαντικών, 2006.
Περίληψη
Παναγιωτίδης Κ. Θερμοελαστουδροδυναμική λίπανση στους μετωπικούς οδοντωτούς τροχούς με ευθεία οδόντωση, 2003.
Περίληψη
Μπακόλας Β. Ημιυγρή τριβή και δημιουργία μικροεκκοιλάνσεων στις παρειές μετωπικών οδοντωτών τροχών, 1999.
Περίληψη
Σαλτιέλ Σ-Τ. Ανάλυση Προβλημάτων και Εξέλιξη Μεθοδολογίας για την Αυτόματη Σύνδεση Συστημάτων CAD/CAE, με Εφαρμογή στη Βιομηχανία Αμαξωμάτων, 1996.
Περίληψη
Κουβράκης Π. Ανάλυση Τάσεων και Παραμορφώσεων σε Επιφανειακούς Φορείς με τη χρήση Άμεσων και Έμμεσων Ολοκληρωτικών Εξισώσεων, 1993.
Περίληψη
Σαλπιστής Χ. Πειραματική και Θεωρητική Διερεύνηση του στιγμιαίου Θερμοκρασιακού Πεδίου σε Γραμμική Επαφή Στοιχείων, 1992.
Περίληψη
Ρετζέπης Ι. Συντελεστής Τριβής και Μόνιμες Θερμοκρασίες Παρειών Μετωπικών Οδοντώσεων, 1989.
Περίληψη
Γούνης Ν. Πειραματική Διερεύνηση του Συντελεστή Τριβής με Αυτοελεγχόμενο σύστημα Μέτρησης-Ρύθμισης Παραμέτρων Πειραματική Διερεύνηση του Συντελεστή Τριβής με Αυτοελεγχόμενο σύστημα Μέτρησης-Ρύθμισης Παραμέτρων, 1988.
Περίληψη
Μιχαηλίδης Α. Θεωρητικός και πειραματικός προσδιορισμός του μόνιμου θερμοκρασιακού πεδίου στους κοχλιοειδείς τροχούς, 1984.
Περίληψη

 

© 2020