ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


 

 

Αθανάσιος Μιχαηλίδης
Καθηγητής,
Πρόεδρος Τμήματος
Τηλ.: +30 2310 996073
e-mail: amih@auth.gr

Γεώργιος Σαββαΐδης
Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου
Τηλ.: +30 2310 996005
e-mail: gsavaidis@meng.auth.gr

   

Χρήστος Σαλπιστής
Επικ. Καθηγητής
Τηλ.: +30 2310 996070
e-mail: chrsalp@meng.auth.gr

   

Προηγούμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό

 
   

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

   

Μηνάς Λουλάς

Τηλ.: +30 2310 996301 e-mail: mlulas@eng.auth.gr

   
   

Μιχάλης Μαλικουτσάκης
Τηλ.: +30 2310 996420 e-mail: mmalikou@auth.gr

   

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

   

Στέλιος Γάτσιος
Τηλ.: +30 2310
996080 e-mail: gatsios@meng.auth.gr

 
   

Ευστράτιος Γιαννάκης
Τηλ.: +30 2310
996420 e-mail: efstratg@auth.gr

 
   

Χρήστος Γάκιας
Τηλ.: +30 2310
996007 e-mail: clgakias@auth.gr

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δημήτριος  Χατζηδημούλης
Τηλ.: +30 2310 996007 e-mail: dchan@auth.gr

 
   

Αντώνιος Τσακίρης
Τηλ.: +30 2310 996039 e-mail: ants@auth.gr

 

Αντρέας Ψαρρός

Τηλ: +30 2310 996039 e-mail: apsarros@meng.auth.gr

 

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Γεώργιος Τάνιος
Τηλ.: +30 2310
996086 e-mail: tanios@meng.auth.gr

 
   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Μαλαματή Ευαγγελοπούλου
Τηλ.: +30 2310
996007 e-mail: mata@meng.auth.gr

 

 

 
© 2020