ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Δυνατότητες Παροχής Υπηρεσιών

 • Μέτρηση αντοχής σε άρπαγμα λιπαντικών σε δοκιμαστήριο ποεντάσεως μετωπικών οονωτών τροχών με αξονική απόσταση 92.5 mm σύμφωνα με το DIN.

 • Μέτρηση συντελεστή τριβής γραμμικών, κυκλικών και ελλειπτικών επαφών κατά Hertz σε δοκιμαστήριο δίσκων με διασταυρούμενους άξονες και αξονική απόσταση 100mm.

 • Δοκιμές κόπωσης από επιφανειακή πίεση κυκλικών και ελλειπτικών επαφών κατά Hertz σε δοκιμαστήριο δίσκων με παράλληλους άξονες και αξονική απόσταση 80mm.

 • Δοκιμές κοπώσεως σε δοκιμαστήριο δυναμικής αντοχής εναλλασσόμενης καταπόνησης ± 500 kN (Schenck Hydropuls 50).

 • Δοκιμές κόπωσης σε δοκιμαστήριο εναλλασσόμενης κάμψης.

 • Σχεδιομελέτη στοιχείων μηχανών και συστημάτων μετάδοσης ισχύος.

 • Πειραματικός και αναλυτικός προσδιορισμός διάρκειας ζωής εξαρτημάτων.

 • Μελέτη της θερμο-ελαστοϋδροδυναμικής συμπεριφοράς επαφών με κύλιση-ολίσθηση.

 • Διακριτοποίηση μοντέλων αμαξωμάτων αυτοκινήτων, σε Πεπερασμένα Στοιχεία, για στατική, δυναμική, αεροδυναμική ανάλυση και ανάλυση παθητικής ασφάλειας.

 • Εξέλιξη μεθοδολογιών και εκπαίδευση στη σύνδεση συστημάτων CAD / CAE.

 • Δημιουργία Ψηφιακών Πρωτοτύπων και προσομοίωση της συμπεριφοράς τους.

 • Ανάπτυξη ειδικών αλγορίθμων πεπερασμένων στοιχείων, οριακών πεπερασμένων στοιχείων και γραφικών απεικονίσεων.

 • Ανάπτυξη λογισμικού εικονικής πραγματικότητας για την προσομοίωση πραγματικών αντικειμένων και κινήσεων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών και Μηχανολογικού Σχεδιασμού χρεώνονται ανάλογα με τα αναλώσιμα και την απαιτούμενη απασχόληση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

© 2020