ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΕΕ)


Παρακαλείστε να πατάτε shift + reload στον περιηγήτη σας ώστε να εμφανίζεται η τελευταία ενημέρωση της σελίδας.

 

Με αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ορίστηκε το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών & Μηχανολογικού Σχεδιασμού του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ως

"Εκπαιδευτικός Φορέας Εκπαίδευσης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων όλων των Κλάσεων πλην της Κλάσης 7 (ραδιενεργά υλικά) για οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές"


Για το έτος 2020 διοργανώνει τις ακόλουθες εκπαιδεύσεις:

 

Περίοδος Μαΐου:
 Δευτέρα 25.05.2020 - Σάββατο 30.05.2020

 

Περίοδος Νοεμβρίου:
Δευτέρα 9.11.2020 - Σάββατο 14.11.2020

 

• Η εκπαίδευση Μαΐου δεν θα πραγματοποιηθεί εάν δεν υπάρξει ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων (5). Η εκπαίδευση του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων.

 

• Αν κάποιος φορέας επιθυμεί να εκπαιδεύσει ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΕ εργαζόμενους, μπορεί μετά από συνεννόηση να διεξαχθεί εκπαίδευση σε άλλες ημερομηνίες.

 

Πληροφορίες και στο τηλέφωνο 2310996007  11:00 -14:00

 

Πληροφορίες για τις εξετάσεις δίνονται στην διεύθυνση
http://vlab.mech.ntua.gr/DGSA_exams.html

 

Προηγούμενες διοργανώσεις

 


Σχετικές αποφάσεις: Φ.Ε.Κ. 336/31-12-2002, 52280/4720/8.11.2011, 43629/2787/15.9.2014, Γ3/63118/10122/19.12.2014 και 6305/28.9.2017

Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015, Πολιτική για την Ποιότητα

 

© 2021