ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Συγγραφέας: Χαλκίδης Ιωάννης 
Τίτλος: Σχεδιασμός συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων σχεδίασης και προ-επεξεργασίας μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων για περιβάλλον πολλών χρηστών
Περίληψη: Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι η διερεύνηση όλων των παραμέτρων για το σχεδιασμό ενός συστήματος οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων σχεδίασης και προεπεξεργασίας μοντέλων πεπερασμένων στοιχείων για ένα περιβάλλον πολλών χρηστών. Ημεθοδολογία που ακολουθείται για την ανάλυση των απαιτούμενων παραμέτρωνπεριλαμβάνει την ανάλυση των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων, τον ορισμό των βασικών γεωμετρικών οντοτήτων που υποστηρίζουν τα συστήματα σχεδιασμού, την ανάλυση των σχεδιαστικών μοντελοποιήσεων τρισδιάστατων αντικειμένων και τέλος την οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων σχεδίασης και προεπεξεργασίας, αλλά και την περιγραφή των δομών των δεδομένων αυτών. Για τους παραπάνω λόγους έχει σχεδιαστεί ένα πρωτότυπο σύστημα λογισμικού, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ορίζει και να απεικονίζει γεωμετρικές οντότητες. Την τήρηση αυτών των δεδομένων αναλαμβάνει ένα αντικειμενοστραφές σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, το οποίο συνδέεται εσωτερικά με την εφαρμογή λογισμικού. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα ενοποιημένο σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης στοιχείων μηχανολογικού σχεδιασμού, το οποίο αναλαμβάνει τον ασφαλή συγχρονισμό των δεδομένων με τη βάση, με σκοπό την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για εργασία σε περιβάλλον πολλών χρηστών. Τα συμπεράσματα της παρούσας διατριβής θεωρούνται καινοτομικά διότι είναι πλέον εφικτή η δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας όπου ο κάθε χρήστης μπορεί να παρακολουθεί το σύνολο των δεδομένων που επιθυμεί, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να διατυπώνει επερωτήσεις για τα στοιχεία μηχανολογικού σχεδιασμού που περιλαμβάνονται στη βάση

 

 

© 2019