ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Συγγραφέας: Νεραντζής Ιωάννης
Τίτλος: Σχεδιασμός, ανάλυση και πειραματική διερεύνηση διαφορικού οχημάτων με καθοριζόμενη κατανομή ροπής 
Περίληψη: Το θέμα το οποίο πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι η κατανομή ροπής στους κινητήριους τροχούς οχήματος που πραγματοποιείται με τη χρήση ενός μηχανισμού που ονομάζεται διαφορικό. Στόχος της εργασίας είναι να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα της κατανομής ροπής ώστε να επηρεάζεται η οδική συμπεριφορά ελεγχόμενα και ενεργειακά αποδοτικά. Η υλοποίηση και πειραματική διερεύνηση της λειτουργίας ενός πρότυπου διαφορικού παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. Το διαφορικό αυτό έχει τη δυνατότητα ελέγχου της κατανομής ροπής στους κινητήριους τροχούς οχήματος. Ο έλεγχος γίνεται με χρήση ηλεκτρονικής διάταξης που έχει τη δυνατότητα καταγραφής και επεξεργασίας σημάτων από αισθητήρες και καθοδήγησης ηλεκτρικής μηχανής ώστε να επιτυγχάνεται κατανομή ροπής και επίδραση στην οδική συμπεριφορά. Πλεονέκτημα της προτεινόμενης διάταξης αποτελεί η δυνατότητα διατήρησης ενέργειας καθώς και ο συμμετρικός σχεδιασμός και λειτουργία. Σημαντικό στοιχείο είναι και η ασφαλής μηχανική λειτουργία σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ελέγχου.

 

 

© 2019