ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

 
  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Συγγραφέας: Σαμουήλ-Τώνης Σαλτιέλ
Τίτλος: Ανάλυση Προβλημάτων και Εξέλιξη Μεθοδολογίας για την Αυτόματη Σύνδεση Συστημάτων CAD/CAE, με Εφαρμογή στη Βιομηχανία Αμαξωμάτων.
Περίληψη: Η σύνδεση της φάσης της τεχνικής σχεδίασης με Η/Υ (CAD)  και της φάσης της ανάλυσης των κατασκευών με Η/Υ (CAΕ) στη βιομηχανία οχημάτων, αποδεικνύεται ότι είναι μία χρονοβόρα και αναποτελεσματική διαδικασία. Οι αιτίες αυτού είναι συνδεδεμένες τόσο με την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κατασκευών, όσο και με την ανεπάρκεια των υφιστάμενων μεθόδων και συστημάτων λογισμικού.  
Στην εργασία αυτή, για πρώτη φορά, προσεγγίζονται συστηματικά τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη σύνδεση CAD και CAΕ στο χώρο της βιομηχανίας οχημάτων.  
Έχοντας ως στόχο την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου, της ανάδρασης πληροφοριών αλλά και της αλληλεπίδρασης με το χρήστη κατά την προετοιμασία δεδομένων για συστήματα CAΕ, η εργασία αυτή αναλύει κριτικά και προτείνει λύσεις των προβλημάτων που αφορούν:
- στο μεθοδολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιτυγχάνεται η σύνδεση CAD/ CAΕ,
- στο είδος και στην ποιότητα των παραγομένων από το CAD πληροφοριών,
- στις μεθόδους ανταλλαγής δεδομένων που εφαρμόζονται, και
- στις ειδικές απαιτήσεις διαφόρων υπολογιστικών τεχνολογιών ως προς τα δεδομένα.

 

 

© 2019